รายละเอียดทางเทคนิค

  ApexR3 ApexR5 ApexR02 ApexR03 ApexR05

Specifications

Minimum Size Detection 0.3 μm 0.5 μm 0.2 μm 0.3 µm 0.5 µm
Standard 2 channel sizes 0.3, 0.5, μm 0.5, 5.0 μm 0.2, 0.3 µm 0.3, 0.5 µm 0.5, 5.0 µm
Optional 4 channel sizes 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 µm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 µm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 µm
Additional Available sizes 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 µm 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 µm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0,10.0µm
Flow Rate / Nozzle Size 1 CFM (28.3 LPM), 1/4” inlet and outlet fitting 0.1 CFM (2.83 LPM), 1/8” inlet and outlet fitting
Weight 1.6 lbs (0.73 kg) 1.4 lbs (0.63 kg)
Communication Ethernet or Serial
Modbus Protocol TCP or RTU or ASCII
Data Storage Records 3.000
Self Diagnostics Laser power supply, laser current, laser power, photo detector power supply, backround voltage, photo detector health.
Web Server Remote access via web browser
Validation Mode Yes
Alarm Light Yes
Enclosure 304 Stainless Steel
Power 24 VDC, PoE
External Vacuum Requirements Nominal 1.0 CFM 18" (45.72 cm) of Hg
Light Source Laser Diode
Calibration Designed for ISO 21501-4 Compliance
Zero Count Level <1count/5 minutes per ISO 21501-4
Concentration Limits 1.0 CFM 1,000,000 particles/ft3@10% (34,300,000/m3) coincidence loss suitable for ISO classes 1-8 cleanrooms
Concentration Limits 0.1 CFM 4,000,000 particles/ft3@10% (137,200,000/m3) coincidence loss suitable for ISO classes 1-8 cleanrooms
Counting Efficiency 50% @ minimum channel size, 100% for particles >1.5 X - 2X channel particle size
Dimensions 6.38”x 2.93“x 4.63”(16.2x7.4x11.7cm)

Options

Software LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma
Display OLED
Smart Bracket Wall Mount Flush, Wall Mount Through Base, Wall Mount Through Wall

ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ

สุดยอดนวัตกรรม

ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ เข้าถึงง่าย ทนทานต่อสารเคมี

ถ้าความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าการลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ผิดพลาดหรือจากเซ็นเซอร์ที่มีปัญหาคือสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเซ็นเซอร์บ่อยๆหรือใช้สารเคมี VHP ในการทำความสะอาด เครื่อง ApexR คือเครื่องที่เหมาะกับระบบเผ้าระวังสิ่งแวดล้อมของคุณ

สุดยอดนวัตกรรม

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์

กรองรุ่นและเลือกรุ่นที่ต้องการ

ส่วนที่ 1
อัตราการไหล
ส่วนที่ 2
ขนาดช่องสัญญาณที่เล็กสุด
 
 
เลือกรู่นที่ต้องการ : R**
ApexR3

ApexR3

Delivering the utmost data integrity, risk mitigation and environmental compatibility, the ApexR3 Remote Particle Counter is unmatched in...

ApexR5

ApexR5

Delivering the utmost data integrity, risk mitigation and environmental compatibility, the ApexR5 Remote Particle Counter is unmatched in...

ApexR02

ApexR02

Delivering the utmost data integrity, risk mitigation and environmental compatibility, the ApexR02 Remote Particle Counter is unmatched in...

ApexR03

ApexR03

Delivering the utmost data integrity, risk mitigation and environmental compatibility, the ApexR03 Remote Particle Counter is unmatched in...

ApexR05

ApexR05

Delivering the utmost data integrity, risk mitigation and environmental compatibility, the ApexR05 Remote Particle Counter is unmatched in...