ระบบเฝ้าระวังตามเวลาจริง

cGMP Monitoring Systems for the Life Science Industry
LMS Pharma
Monitoring Systems for the Electronics / Industrial Industries
LMS Pro
LMS Express Icon
LMS Express

ระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

– โรงงานผลิตยาแบบปราศจาก
– ห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน USP 797
– โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์
– คลังเลือด
– คลังเก็บเนื้อเยื่อ
– โรงงานยาสัตว์

LMS Express ซอฟแวร์สำหรับระบบเฝ้าระวังแบบต่อเนื่อง

ซอฟแวร์ LMS Express สำหรับระบบเฝ้าระวังที่ส่งสัญญาณเตือนตามเวลาจริง รองรับเซ็นเซอร์ได้จำนวนมาก เหมาะสำหรับการตรวจระวังห้องสะอาด ได้ ทุกวันทุกเวลา

ระบบเฝ้าระวังสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-โรงงานเซมิสคอนดักเตอร์
– อุตสาหกรรมอากาศยานและความปลอดภัย
– โรงงานผลิตหน้าจอ
– อุตสาหกรรมฮาร์ทดิสก์
– อุตสาหกรรมยานยนต์