เครื่องนับอนุภาคในอากาศ

เครื่องนับอนุภาคในอากาศ
ApexZ Icon
ApexZ
ApexP Icon
ApexP
Handheld Icon
Handheld
Solair Icon
Solair
แบบควบคุมระยะไกล
ApexR icon
ApexR
ApexR with Pump Icon
ApexR with Pump
Remotes with Pump Icon
Remotes
Remotes with Pump Icon
Remotes with Pump
ชุดทดสอบฟิวเตอร์
Scan Air Icon
Scan Air

ตรวจสอบตัวเอง

เครื่องนับอนุภาครุ่น Apex เป็นเครื่องที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเอง สามารถวิเคราะห์ได้ 7 พารามิเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกค่าที่ได้ มาจากเครื่องนับอนุภาคที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของคุณ