เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อ

Viable Air Sampler
Active Count
Active Count Remote
ActiveCountR
ActiveCount100H

สุ่มตัวอย่างอากาศเพื่อเพาะเชื้อ ถูกต้องตามมาตรฐาน

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อของไลท์เฮ้าส์ใช้งานได้ง่าย ด้วยหน้าจอสัมผัสและความแม่นยำสูงทั้งรุ่นเคลื่อนย้ายได้ และรุ่นแบบควบคุมระยะไกล เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานผลิตยา ผลิตเครื่องมือแพทย์และโรงพยาบาล

ทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับทุกการใช้งาน

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศในงานก๊าซเกรด A ที่ต้องการความแม่นยำสูง และการสุ่มตัวอย่างปริมาตรน้อยๆเพื่อให้การสุ่มตัวอย่างได้นานขึ้น

สุ่มอากาศ ตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อรุ่น Active Count ออกแบบมาสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14698