เซ็นเซอร์วัดสิ่งแวดล้อม

Temp/Humidity Icon
Temp/Humidity
Temperature Icon
Temperature
Air Velocity Icon
Air Velocity
Differential Pressure Icon
Differential Pressure

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบควบคุมระยะไกล

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบควบคุมระยะไกล เป็นเซ็นเซอร์ที่มีราคาไม่แพงและมีความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องสะอาดและห้องที่ควบคุมความสะอาด

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบควบคุมระยะไกลมี 2 รุ่น คือ TRH-03-25 และ TRH-02-15. รุ่น TRH-03-25 มีความแม่นยำที่ ±0.3°C และ ±2.5% RH ส่วนรุ่น TRH-02-15จะมีหน้าจอแสดงผลในตัว ความแม่นยำที่ ±0.2°C และ ±1.5% RH ด้วยเทคโนโลยี่รุ่นใหม่ ทำให้เซ็นเซอร์มีเสถียรภาพที่ดีและทนทานต่อสิงปนเปื้อนต่างๆ
เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมากสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำมาก ด้วยการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงมาตรฐานโลก (NIST Traceable) ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP65/NEMA 4 rating (กันน้ำและฝุ่นละออง)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบควบคุมระยะไกลมีราคาไม่แพง มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องสะอาดและห้องเก็บผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฎิบัติการ ใช้งานในเตาอบ ตู้เก็บความเย็น หรืออื่นๆ
เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมากสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำมาก ด้วยการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงมาตรฐานโลก (NIST Traceable) ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP65 rating (กันน้ำและฝุ่นละออง)

เซ็นเซอร์วัดความแตกต่างความดันอากาศ

เซ็นเซอร์วัดความแตกต่างความดันอากาศแบบควบคุมระยะไกล สามารถเลือกช่วงการใช้งาน การแสดงผลและการสอบเทียบได้ หน้าจอแสดงผลในตัวทำให้ผู้ใช้งานในห้องสะอาดสามารถทราบถึงสภวะความดันอากาศในห้องได้ง่าย

เซ็นเซอร์วัดความแตกต่างความดันอากาศแบบควบคุมระยะไกลมีความแม่นยำระดับ +/- 1% หรือมากกว่าที่ระดับ 0.5% เต็มช่วงพิสัย เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมากสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำมาก ด้วยการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงมาตรฐานโลก (NIST Traceable) ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP67 rating (กันน้ำและฝุ่นละออง)

ความเร็วอากาศ

เซ็นเซอร์วัดความเร็วอากาศในระยะไกลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเฝ้าระวังการไหลของอากาศแบบทิศทางเดียว และระบบระบายอากาศในห้องสะอาด

เซ็นเซอร์วัดความเร็วอากาศในระยะไกลใช้วัดอากาศความเร็วต่ำ ที่ต้องการความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาดหรือเครื่องที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม เช่น isolators หรือตู้ชีวนิรภัย

เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมากสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำมาก ด้วยการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงมาตรฐานโลก (NIST Traceable) สามารถเลือกรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลในตัว ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP65 rating (กันน้ำและฝุ่นละออง)