เครื่องนับอนุภาคในของเหลว

Vertex
Liquid Batch Sampler
Batch Samplers
Remotes
Remotes

Where Gamma Immunity and Sensitivity Meet

The Vertex50

We know your ultra-pure water system is critical to your application; we listened and introduced the Vertex50. The Vertex50 offers early detection, the industry’s lowest false count rate and a proven clean up time.
Come discover how the Vertex50 accomplishes this.

เครื่องนับอนุภาคในของเหลว

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ถ้าคุณมองหาเครื่องนับอนุภาคในของเหลว LS-20 คือคำตอบ รองรับมาตรฐาน USP 788 มีรูปแบบรายงานมาพร้อมเครื่อง พร้อมปรับให้ทันสมัย

เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตามเวลาจริง

ตรวจสอบความสะอาดของน้ำสะอาดยิ่งยวด DI Water

น้ำสะอาดยิ่งยวดหรือน้ำ DI ใช้กันหลากหลายในหลายอุตสาหกรรม และความสะอาดของน้ำ DI ก็มีความสำคัญมาก เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตามเวลาจริงของไล้ท์เฮ้าส์สามารถช่วยตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสะอาดเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความต้องการได้ สามารถติดตั้งได้ง่ายดายและเป็นระบบเฝ้าระวังอนุภาคในของเหลวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา