ระบบเฝ้าระวังตามเวลาจริง

ระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

- โรงงานผลิตยาแบบปราศจาก
- ห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน USP 797
- โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์
- คลังเลือด
- คลังเก็บเนื้อเยื่อ
- โรงงานยาสัตว์

ต้องการข้อมูลเพิ่ม

LMS Express ซอฟแวร์สำหรับระบบเฝ้าระวังแบบต่อเนื่อง

ซอฟแวร์ LMS Express สำหรับระบบเฝ้าระวังที่ส่งสัญญาณเตือนตามเวลาจริง รองรับเซ็นเซอร์ได้จำนวนมาก เหมาะสำหรับการตรวจระวังห้องสะอาด ได้ ทุกวันทุกเวลา

ต้องการข้อมูลเพิ่ม

ระบบเฝ้าระวังสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-โรงงานเซมิสคอนดักเตอร์
- อุตสาหกรรมอากาศยานและความปลอดภัย
- โรงงานผลิตหน้าจอ
- อุตสาหกรรมฮาร์ทดิสก์
- อุตสาหกรรมยานยนต์

ต้องการข้อมูลเพิ่ม