รายละเอียดทางเทคนิค

  ActiveCount100 ActiveCount100H

Specifications

Flow Rate 100 liters/minute ± 4%
Impactor head 316L Stainless Steel 300 holes, 19 meters/second, autoclavable
Dust cover 316L Stainless Steel, autoclavable
Removable baseplate Magnetically attached removable, autoclavable
Adjustable baseplate Compatible with standard 90 mm petri dish (85mm-92mm), includes adjustment tool
Sample volume presets 8 programmable volume presets
User names 50 programmable user names (16 characters long)
Location names 400 programmable location names (16 characters long)
Display 3.5 inch (8.9 cm) color touch screen
LED light RGB LED light for status, alerts and alarms
Speaker Adjustable speaker volume
Time/Date formats Time format 12 or 24 hours, Date formats YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
USB port USB 2.0 port (8 GB flash drive inclued)
Data records Unlimited; saved on USB flash drive in .csv file format
Log file data fiels Start date, time, location, user, sample duration, flow duration, volume, cycles, status
Active flow control   Actively controled air flow at 100 liters per minute
Handle - tripod mountable   Tripod mountable handle 3/8-16, includes 1/4-20 threaded adapter
HEPA filterd exhaust   HEPA filtered exhaust captures 99.97% of particles as small as 0.3 µm
Enclosure 304 Stainless Steel 316L Stainless Steel
Handle - tripod mountable Tripod mountable handle 3/8-16, includes 1/4-20 threaded adapter
Power 24 VDC power adapter (100-240V ~ 1.5A 50-60Hz)
Battery AC/battery 8 hrs normal use 24 VAC adapter or internal battery 10 hours normal use
Weight 5.80 lbs (2.63 kg)
Calibration Annual
Operating environment 0-90% humidity non condensing, 0-40 °C sampling, 0-35 °C charging
Dimensions 7.6”(h) x 4.7“(w) x 4.7”(d) [ 19.4 (h) x 12.0 (w) x 12.0 (d) cm]
Carry case Pelican case with Lighthouse logo

Included

  ActiveCount100, 304 stainless steel dust cover, 304 stainless steel sample head, petri dish adjust ment tool, 8 GB USB flash drive 1/4-20 tripod adapter, 24 volt power adapter, power chord, Opeating Manual on USB key, carry case  ActiveCount100H, 316L stainlees steel sample head, 316L stainless steel dust cover, removable baseplate, blower inlet seal, petri dish adjustment tool, USB 8 GB flash drive with cap, 1/4-20 threaded tripod adapter, 24 VDC power adapter with cord, operators manual on USB flash drive, calibration certificate, carry case.

Optional

  Stainless steel impactor head, cleanroom tripod, compressed gas sampler attachement, remote sample head, petri dish labels, IQ/OQ protocols Remote sampling adapter with iso probe, compressed gas sampler, tubing, cleanroom tripod, IQ/OQ protocols.

ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อ นวัตกรรมใหม่

The ActiveCount100 Series

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อจุลินทรีย์ตระกูล ActiveCount100 มาพร้อมหน้าจอสัมผัส สามารถโอนข้อมูลผ่าน USB มีอุปกรณ์เสริมสำหรับสุ่มอากาศในก๊าซภายใต้ความดันได้

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อ นวัตกรรมใหม่

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์

กรองรุ่นและเลือกรุ่นที่ต้องการ

1st Part
อัตราการไหล
2nd Part
ตัวกรองแบบHEPA
 
 
เลือกรู่นที่ต้องการ : **
ActiveCount100

ActiveCount100

ActiveCount100 is a high performance portable microbial sampler suitable for use in cleanrooms and aseptic environments. Continuous...

ActiveCount100H

ActiveCount100H

Microbial Sampler with Hepa Filtered Exhaust ActiveCount100H is a high performance portable active air sampler suitable for use in...

อุปกรณ์เสริม

Gas Sampler Image

Gas Sampler

Works with the ActiveCount100 and ActiveCount100H

The Gas Sampler is a high performance portable gas sampling adapter for use with the ActiveCount100 and ActiveCount100H microbiological samplers.

The Gas Sampler is made from 316L Stainless Steel and is suitable for use in cleanrooms and aseptic environments. The Gas Sampler is designed to operate at a flow rate of 100 LPM (3.53 CFM) and can accommodate a pressure range of 20-145 psi. (1.4-10 bar).

The gas sampling adapter with fitted O-rings; inserts into the ActiveCount sample head providing a sealed connection and is designed to sample inert gasses only such as Argon (Ar), Nitrogen (N2), Clean Dry Air (CDA) and Carbon Dioxide (CO2).

The Gas Sampler can be used to test for microbial contamination in compressed air as per ISO 8573-7.

Remote Sampler Image

Remote Sampler

Works with the ActiveCount100H only

 

The Remote Adapter is a high performance portable remote sampling adapter for use with the ActiveCount100H microbiological sampler.

 

The Remote Adapter connects a sample tube of up to 10 feet to a stainless steel isokinetic probe mounted on a stainless steel monopod situated at your most critical monitoring location.

The 316L stainless steel remote sampling adapter with fitted O-rings, inserts into the ActiveCount sample head providing a sealed connection and is suitable for use in cleanrooms and aseptic environments.