เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อ

สุ่มตัวอย่างอากาศเพื่อเพาะเชื้อ ถูกต้องตามมาตรฐาน

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อของไลท์เฮ้าส์ใช้งานได้ง่าย ด้วยหน้าจอสัมผัสและความแม่นยำสูงทั้งรุ่นเคลื่อนย้ายได้ และรุ่นแบบควบคุมระยะไกล เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานผลิตยา ผลิตเครื่องมือแพทย์และโรงพยาบาล

Viable Air Sampler

สุ่มอากาศ ตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง

เครื่องสุ่มอากาศสำหรับเพาะเชื้อรุ่น Active Count ออกแบบมาสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14698

Active Air Sampler

การสุ่มตัวอย่างทีมีบันทึก ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ GAMP

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำในเครื่องและนำมาใช้ได้ในรูปแบบของบันทึกอิเล็กทรอนิคส์

Microbial Sampler

ทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับทุกการใช้งาน

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศในงานก๊าซเกรด A ที่ต้องการความแม่นยำสูง และการสุ่มตัวอย่างปริมาตรน้อยๆเพื่อให้การสุ่มตัวอย่างได้นานขึ้น

Microbial Air Sampler

รวมเข้ากับระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

ระบบเฝ้าระวังของไล้ท์เฮ้าส์สามารถรวมการสุ่มอากาศเพื่อเพาะเชื้อเข้ากับระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมได้ง่าย

Viable Air Sampling