เครื่องนับอนุภาคในของเหลว

ความแม่นยำที่แท้จริง

ไม่เป็นรองใคร

ถ้าระบบน้ำสะอาด UPW คือสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และความสะอาดของระบบน้ำมีผลต่องานอย่างมาก เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตระกูล Nanocount ช่วยคุณได้ ด้วยความแม่นยำที่ดีและการบริการที่เป็นเลิศ

ต้องการข้อมูลเพิ่ม
ความแม่นยำที่แท้จริง

เครื่องนับอนุภาคในของเหลว

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ถ้าคุณมองหาเครื่องนับอนุภาคในของเหลว LS-20 คือคำตอบ รองรับมาตรฐาน USP 788 มีรูปแบบรายงานมาพร้อมเครื่อง พร้อมปรับให้ทันสมัย

ต้องการข้อมูลเพิ่ม
เครื่องนับอนุภาคในของเหลว

เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตามเวลาจริง

ตรวจสอบความสะอาดของน้ำสะอาดยิ่งยวด DI Water

น้ำสะอาดยิ่งยวดหรือน้ำ DI ใช้กันหลากหลายในหลายอุตสาหกรรม และความสะอาดของน้ำ DI ก็มีความสำคัญมาก เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตามเวลาจริงของไล้ท์เฮ้าส์สามารถช่วยตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสะอาดเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความต้องการได้ สามารถติดตั้งได้ง่ายดายและเป็นระบบเฝ้าระวังอนุภาคในของเหลวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ต้องการข้อมูลเพิ่ม
เครื่องนับอนุภาคในของเหลวตามเวลาจริง