รายละเอียดทางเทคนิค

  R3p R5p R02p R03p R05p

Specifications

Minimum Size Detection 0.3 μm 0.5 μm 0.2 μm 0.3 µm 0.5 µm
Standard 2 channel sizes 0.3, 0.5, μm 0.5, 5.0 μm 0.2, 0.3 µm 0.3, 0.5 µm 0.5, 5.0 µm
Optional 4 channel sizes 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 µm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 µm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 µm
Additional Available sizes 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 µm 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 µm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0,10.0µm
Flow Rate 1 CFM (28.3 LPM) 0.1 CFM (2.83 LPM)
Dimensions 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm]
Weight 6.3 lbs (2.9 kg) 3.1 lbs (1.4 kg)
Communication Ethernet or Serial
Modbus Protocol TCP or RTU or ASCII
Data Storage Records 3.000
Self Diagnostics Laser power supply, laser current, laser power, photo detector power supply, background voltage, photo detector health.
Web Browser Remote access via web browser
Validation Mode Yes
Alarm Light Yes
Enclosure 316L Stainless Steel
Power 24 VDC 120W 24 VDC 25W
Internal Vacuum Pump 1.0 CFM with HEPA Filtered Exhaust 0.1 CFM with HEPA Filtered Exhaust
Light Source Laser Diode
Calibration Designed for ISO 21501-4 Compliance
Zero Count Level <1count/5 minutes per ISO 21501-4
Concentration Limits 1,000,000 particles/ft3@10% (34,300,000/m3) coincidence loss suitable for ISO classes 1-8 cleanrooms 4,000,000 particles/ft3@10% (137,200,000/m3) coincidence loss suitable for ISO classes 1-8 cleanrooms
Counting Efficiency 50% @ minimum channel size, 100% for particles >1.5 X - 2X channel particle size

Options

Software LMS Express, LMS Express RT or LMS Pharma.
Wall Mount Bracket Wall mountable.
Smart Port Accessory Temperature & Humidity probe

ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ

สุดยอดนวัตกรรม

ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ เข้าถึงง่าย ทนทานต่อสารเคมี

ถ้าความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าการลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ผิดพลาดหรือจากเซ็นเซอร์ที่มีปัญหาคือสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเซ็นเซอร์บ่อยๆหรือใช้สารเคมี VHP ในการทำความสะอาด เครื่อง ApexR คือเครื่องที่เหมาะกับระบบเผ้าระวังสิ่งแวดล้อมของคุณ

สุดยอดนวัตกรรม

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์

กรองรุ่นและเลือกรุ่นที่ต้องการ

ส่วนที่ 1
อัตราการไหล
ส่วนที่ 2
ขนาดช่องสัญญาณที่เล็กสุด
 
 
เลือกรู่นที่ต้องการ : R**p
ApexR3p

ApexR3p

Apex represents everything that is important in a world class Environmental Monitoring System. It is the Best-In-Class sensor and meets all...

ApexR5p

ApexR5p

Apex represents everything that is important in a world class Environmental Monitoring System. It is the Best-In-Class sensor and meets all...

ApexR02p

ApexR02p

Apex represents everything that is important in a world class Environmental Monitoring System. It is the Best-In-Class sensor and meets all...

ApexR03p

ApexR03p

Apex represents everything that is important in a world class Environmental Monitoring System. It is the Best-In-Class sensor and meets all...

ApexR05p

ApexR05p

Apex represents everything that is important in a world class Environmental Monitoring System. It is the Best-In-Class sensor and meets all...