เครื่องนับอนุภาคในอากาศ

ตรวจสอบตัวเอง

เครื่องนับอนุภาครุ่น Apex เป็นเครื่องที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเอง สามารถวิเคราะห์ได้ 7 พารามิเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกค่าที่ได้ มาจากเครื่องนับอนุภาคที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของคุณ

ตรวจสอบตัวเอง