Temizoda ABCD Alanları

EU GMP Ek 1 Alanları Nedir?

Temizoda, genellikle toz, mikroplar/mikroorganizmalar, aerosol partiküller ve kimyasal buharlar gibi düşük seviyede çevresel kirleticileri barındıran, üretim veya bilimsel araştırmalarda kullanılan bir ortamdır. Daha doğru bir tanımla; temizodalar, belirli bir partikül boyutunda metreküp başına düşen partikül sayısı ile belirtilen kontrollü kirlenme seviyesine sahip alanlardır.

AB: EudraLex cilt. 4 İyi Üretim, “Ek 1, Steril Tıbbi Ürünlerin Üretimi”

“Steril ürünlerin üretimi, personel ve/veya ekipman ve malzemeler için airlock yoluyla girilmesi gereken temiz alanlarda yapılmalıdır. Temiz alanlar uygun bir temizlik standardında tutulmalı ve uygun verimlilikte filtrelerden geçen hava ile beslenmelidir.”

Bileşen hazırlama, ürün hazırlama ve doldurma işlemlerinin temiz alanda farklı alanlarda yapılması gerekmektedir. Üretim işlemleri iki şekilde gerçekleşebilir; ürünün son kabında sterilize edildiği ya da bazı veya tüm aşamalarda aseptik olarak gerçekleştirildiği.

Steril ürünlerin üretimi için temiz alanlar, ortamın gerekli özelliklerine göre sınıflandırılır. Her üretim işlemi, işlenen ürünün veya taşınan malzemelerin partikül veya mikrobiyal kontaminasyon riskini en aza indirmek için operasyonel durumda uygun bir çevresel temizlik seviyesi gerektirir.

Bu alanlar, “In operation” koşullarını karşılamak için “at-rest” durumunda belirli hava temizleme seviyelerine ulaşacak şekilde tasarlanmalıdır. “At-rest” durum, kurulumun yapıldığı ve çalıştırıldığı, üretim ekipmanı ile tamamlanmış ancak işletme personeli bulunmayan durumdur. “In operation” durumu ise tesisatın belirtilen sayıda çalışanla tanımlanan çalışma modundaki durumudur.

EU GMP Ek 1, gerçekleştirilmesi gereken üç aşamayı özetlemektedir:

1. Sertifikasyon: Her temizoda ve temiz hava cihazı önce sınıflandırılmalıdır.

2. İzleme: Daha sonra temizoda, ürün kalitesine göre koşulların korunduğunu doğrulamak için izlenmelidir.

3. Veri inceleme: İzlemeden elde edilen veriler, bitmiş ürün kalitesi adına muhakkak gözden geçirilmelidir.

Her bir temizoda veya temizoda grubu için “in operation” ve “at-rest” durumları tanımlanmalıdır. Steril tıbbi ürünlerin üretimi için 4 alan tanımı mevcuttur.

A Alanlar:

A alan, bir temizodada steril işlemler için kullanılan en temiz alandır. Yüksek riskli işlemler için oluşturulması gereken özel bölgeler, ör. dolum alanı, tıpalama, açık ampul ve flakonlar, aseptik bağlantılar olarak tanımlanabilir. Normalde bu koşullar bir laminer hava akışı oluşturularak sağlanır. Laminer hava akış sistemleri, açık temizoda uygulamalarında çalışma konumunda 0.36 - 0.54 m/s (kılavuz değeri) aralığında homojen bir hava hızı sağlamalıdır. Laminerliğin korunduğu kanıtlanmalı ve valide edilmelidir. Kapalı izolatörlerde ve eldivenli kabinlerde tek yönlü bir hava akışı ve daha düşük hava hızları kullanılabilir.

 

B Alanlar:

Aseptik hazırlık ve dolum için A sınıfı alanları çevreleyen alanlardır.

 

C ve D Alanlar:

Steril ürünlerin imalatında daha az kritik aşamalar gerçekleştirmek için kullanılan temiz alanlardır.

Temizodalar ve temiz hava cihazları EN ISO 14644-1'e göre sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırma ile çevresel izleme prosesleri birbirinden bağımsızdır. Her sınıf için izin verilen havadaki partikül konsantrasyonu maksimum değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Bkz. ISO 14644-1:2015)

 

 

Her bir m3 hava hacmi başına hedef çap için müsaade edilen eşit ve büyük partikül limiti

 

At-Rest

In Operation

Sınıf

0.5 μm

5.0 μm

0.5 μm

5.0 μm

A

3 520

20

3 520

20

B

3 520

29

352 000

2 900

C

352 000

2 900

3 520 000

29 000

D

3 520 000

29 000

Tanımlı Değil

Tanımlı Değil

 

A Alanı Faaliyetleri

A alanı faaliyetleri arasında herhangi bir steril doldurma işlemi veya ürünün risk altında olabileceği işlemler yer alır. A alanı ortamlar,  doldurma işlemlerinden önce şişe ya da ampullerin açıldığı bölgeler gibi en kritik işlemlerin gerçekleştiği, ürünün direk kirlenmeye maruz kalabileceği ve çevresel izlemenin gerekli olduğu alanlardır.

B Alanı Faaliyetleri

B alanları, aseptik hazırlık ve dolum proseslerinde A alanlarına destek sağlayacak, kabaca, A alanlarının ihtiyaç duyduğu arka plan ortamlarıdır.

C / D Alanları Faaliyetleri

C ve D alanlar, üretim sürecinde daha az kritik aşamalarda gerçekleştirilen daha az kritik görevleri yerine getirmek için kullanılır.

 

Yazan: Emre Şen, Satış Koordinatörü, Lighthouse Worldwide Solutions EMEA Operations