Hizmet Sözleşmesi

Fiyat Teklifi ile birlikte değerlendirilir

LIGHTHOUSE ULUSLARARASI YAZ. DONA. ÇÖZ. LTD.  ŞTİ. HİZMET SÖZLEŞMESİ

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gereklerini yerine getirmek, kalibrasyon hizmeti sırasında ve sonrasında siz değerli müşterilerimizle yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bu sözleşme hazırlanmıştır.Bu sözleşme metnine atfı içeren fiyat teklifini imzalayarak firmamıza faks, posta veya elden ulaştırmanız veya cihazları göndermeniz durumunda bu sözleşme kabul edilmiş sayılır.Anlayış ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.        

Laboratuvarımızda Kalibrasyon

 • Kalibrasyon için gönderilecek cihazlar temizlenerek gönderilmelidir.
 • Laboratuvarımızda müşteri onayı alınmaksızın cihazlara kesinlikle hiçbir müdahale yapılmaz(tamir, ayar vb), Cihazlar kalibrasyona gelmeden önce kontrolden geçirilmeli, bozuk, hasarlı cihazlar kalibrasyon için gönderilmemelidir.
 • Cihazlar teslim alınırken görsel kontrole tabi tutulur, görsel kontrol fonksiyon kontrolünü içermez. Sonradan veya kalibrasyon esnasında tespit edilen problemlerden Lighthouse laboratuvarı sorumlu değildir.
 • Cihazlarla ilgili kullanım ve dahili kalibrasyon bilgileri mümkünse cihazla birlikte gönderilmelidir.
 • Cihaza ait kalibrasyon yapılması istenen aralık, seri/kod numarası, markası tipi cihaz üzerinde tanımlı değilse laboratuvarımıza bildirilmelidir.
 • Cihazlar mümkünse elden teslim edilmeli tekrar elden teslim alınmalıdır. Bunun haricindeki nakliye yöntemlerinden oluşabilecek zararlar (hasar, kaybolma vb.) Lighthouse kalibrasyon laboratuarı  sorumluluğunda değildir. Firmanız tarafından belirtilmediği sürece elden teslim alınmayan cihazlar için mümkünse geldiği nakliye şekli ve şirketi, değilse  Lighthouse EMEA’nın  uygun gördüğü nakliye şekli ve nakliye şirketi seçilir. Bu durumda da tüm riskler firmanıza aittir.
 • Firmamızda kalibrasyon metotu olarak müşteri taleplerimize uygun şekilde, ISO 21501-4 lazer saçılım yöntemiyle partikül ölçümü standardı ve Lighthouse partikül ölçüm cihaz manuellerine uygun hazırlanmış prosedürümüz ya da  ISO 21501-4 standardını karşılayan kalibrasyon metodumuz kullanılır.
 • Lighthouse önerisi ve ISO 21501-4 standardı gerekliliği olarak, cihazlarınızın en az senede bir defa olmak üzere kalibrasyona gönderilmesi önerilir.
 • Kalibrasyona gönderilen cihazlar emniyetli şekilde, mümkünse orijinal ambalajı ile ambalajlanmalıdır.
 • Ambalajlamadan doğacak hasarlardan Lighthouse EMEA sorumlu değildir.

Genel Şartlar

 • Kalibrasyon sertifikaları kısmen çoğaltılamaz.
 • Firmanıza ulaştırılan kalibrasyon raporlarının kaybolması durumunda onaylı fotokopileri verilir.
 • Kalibrasyon etiketleri kaybolması durumunda yenilenmez, yanlış yazılması durumunda eskisi teslim edildikten sonra yenisi verilir.
 • Firmanız önceden planlamak kaydıyla, diğer firmalara ait bilgilerin korunduğu bir hazırlıktan sonra, yapılan kalibrasyon işinin güvenilirliğini tehlikeye sokmayacak şekilde firmanız için yapılan kalibrasyonu denetleyebilir.
 • Cihazların randevu alınarak ve randevu zamanında  gönderilmesi durumunda teklifte verilen günde teslim edilir. (Laboratuvarda olabilecek olağanüstü durumlardan kaynaklanan gecikmeler firmanıza bildirilir. Her türlü gecikmeden  kaynaklanan iş kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz)
 • Ödeme şartları fiyat  teklifinde  belirtilir.
 • Ödeme yapılmadan kalibrasyon raporları teslim edilmez.
 • Oluşabilecek şikayetler 1 ay içerisinde Lighthouse  firmasına bildirilmelidir. Karşılıklı anlaşmanın sağlanamadığı durumlarda, iki tarafında kabul edeceği bilirkişi tayin edilir, bu durumda ortaya çıkacak masraflar haksızlığı  ispat edilen taraf tarafından karşılanır.
 • Fiyat teklifinin onaylanması durumunda veya cihazların laboratuvarımıza gönderilmesi halinde  bu sözleşme şartları firmanız tarafından kabul edilmiş sayılır.