Hizmet Sözleşmesi

Fiyat Teklifi ile birlikte değerlendirilir

LIGHTHOUSE ULUSLARARASI YAZ. DONA. ÇÖZ. LTD.  ŞTİ. HİZMET SÖZLEŞMESİ

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gereklerini yerine getirmek, kalibrasyon hizmeti sırasında ve sonrasında siz değerli müşterilerimizle yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bu sözleşme hazırlanmıştır. Bu sözleşme metnine atfı içeren fiyat teklifini imzalayarak firmamıza ulaştırmanız veya cihazları göndermeniz durumunda bu sözleşme kabul edilmiş sayılır. Anlayış ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Laboratuvarımızda Kalibrasyon

 • Kalibrasyon için gönderilecek cihazlar temizlenerek gönderilmelidir.
 • Laboratuvarımızda müşteri onayı alınmaksızın cihazlara kesinlikle hiçbir müdahale yapılmaz(tamir, ayar vb). Cihazlar kalibrasyona gelmeden önce kontrolden geçirilmeli, bozuk, hasarlı cihazlar kalibrasyon için gönderilmemelidir.
 • Cihazlar teslim alınırken görsel kontrole tabi tutulur, görsel kontrol fonksiyon kontrolünü içermez. Sonradan veya kalibrasyon esnasında tespit edilen problemlerden Lighthouse laboratuvarı sorumlu değildir.
 • Cihazlar mümkünse elden teslim edilmeli tekrar elden teslim alınmalıdır. Bunun haricindeki nakliye yöntemlerinden oluşabilecek zararlar (hasar, kaybolma vb.) Lighthouse kalibrasyon laboratuvarı  sorumluluğunda değildir. Firmanız tarafından belirtilmediği sürece elden teslim alınmayan cihazlar için mümkünse geldiği nakliye şekli ve şirketi, değilse  Lighthouse EMEA’nın  uygun gördüğü nakliye şekli ve nakliye şirketi seçilir. Bu durumda da tüm riskler firmanıza aittir.
 • Firmamızda partikül ölçüm cihazı kalibrasyon metotu olarak, müşteri taleplerimize uygun şekilde, ISO 21501-4 lazer saçılım yöntemiyle partikül ölçümü standardı ve Lighthouse partikül ölçüm cihaz manuellerine uygun hazırlanmış prosedürümüz ya da ISO 21501-4 standardını karşılayan kalibrasyon metodumuz kullanılır. Kalibrasyon, yine müşteri talebine uygun şekilde, fabrika kalibrasyon sertifikası, ISO 21501-4 kalibrasyon sertifikası ya da Türkak akredite kalibrasyon sertifikası ile raporlanarak sertifika oluşturulur.
 • ISO 21501-4 standardı 6.9.Kalibrasyon Sıklığı maddesinde geçen ‘Bir LSAPC icin kalibrasyon sıklığı 1 yıl ya da daha kısa süreli olmalıdır’ önerisine dayanarak Lighthouse partikül ölçüm cihazı kalibrasyon sertifikalarında bir sonraki kalibrasyon tarihi 1 yıl sonrası olarak belirtilir.
 • Kalibrasyona gönderilen cihazlar emniyetli şekilde, mümkünse orijinal ambalajı ile ambalajlanmalıdır. Ambalajlamadan doğacak hasarlardan Lighthouse EMEA sorumlu değildir. 

Genel Şartlar

 • Kalibrasyon sertifikaları kısmen çoğaltılamaz.
 • Firmanıza ulaştırılan kalibrasyon raporlarının kaybolması durumunda onaylı fotokopileri verilir.
 • Kalibrasyon etiketleri ilgili cihaza ait seri no içermesi sebebiyle kaybolması durumunda yenilenebilmektedir. 
 • Lighthouse, kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi mutlaka önceden bilgilendirmektedir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç (ör. şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı), diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve bu bilgiler mahrem bilgi kabul edilmektedir.
 • Lighthouse laboratuvarının gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilmektedir.
 • Firmanız önceden planlamak kaydıyla, diğer firmalara ait bilgilerin korunduğu bir hazırlıktan sonra, yapılan kalibrasyon işinin güvenilirliğini tehlikeye sokmayacak şekilde firmanız için yapılan kalibrasyonu denetleyebilir.
 • Cihazların randevu alınarak ve randevu zamanında  gönderilmesi durumunda teklifte verilen günde teslim edilir. (Laboratuvarda olabilecek olağanüstü durumlardan kaynaklanan gecikmeler firmanıza bildirilir. Her türlü gecikmeden  kaynaklanan iş kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz)
 • Ödeme şartları fiyat teklifinde belirtilir.
 • Ödeme yapılmadan kalibrasyon raporları teslim edilmez.
 • Lighthouse’un sebep olduğu bir sapma söz konusu olduğunda müşteri bilgilendirilir.
 • Oluşabilecek şikayetler 1 ay içerisinde Lighthouse firmasına bildirilmelidir. Karşılıklı anlaşmanın sağlanamadığı durumlarda, iki tarafında kabul edeceği bilirkişi tayin edilir, bu durumda ortaya çıkacak masraflar haksızlığı ispat edilen taraf tarafından karşılanır.

Fiyat teklifinin onaylanması durumunda veya cihazların laboratuvarımıza gönderilmesi halinde  bu sözleşme şartları firmanız tarafından kabul edilmiş sayılır.