Hap Bilgiler Serisi No #8

Hap Bilgiler Serisi No #8 Medium Image

Temizoda izleme planı geliştirmek için 11 kolay adım

1. İzlenecek ölçüm parametrelerini seçin
2. Ölçüm metodunu seçin
3. İzleme ekipmanları kontrolü: doğruluk, bakım ve kalibrasyon
4. İzleme lokasyonları: 3D olarak tanımlanmalı
5. İzleme kabul kriterleri veya limitleri: Tek bir alarm seviyesi veya ikili alarm yaklaşımı olarak alarm ve uyarı seviyelerinin oluşturulması
6. Limit/kriter dışı: Kriterlere göre aksiyonların belirlenmesi
7. ISO 14644 Bölüm 1'e göre periyodik temizoda sınıflandırmasının gerekliliği ve sıklığı
8. Format: veri kaydı
9. Yöntemler: veri trendi veya diğer uygun analizler
10. Veri yönetim politikası: verileri kaydetmek / depolamak
11. Sıklık: izleme planının gözden geçirilmesi

30.03.2021