Hap Bilgiler Serisi No #1

Hap Bilgiler Serisi No #1 Medium Image

Örnekleme Hacmi

ISO 14644-1: 2015 temizoda sınıflandırma standardına göre, gereken tek numune hacmi (VS), hesaplamamız gereken tek formüldür (Formül A.2);

Vs = (20 / Cn) * 1000

Burada, Cn, dikkate alınan en büyük partikül boyutu için sınıf sınırıdır.

Her temizoda ISO sınıfını ve belirlenmiş partikül boyutlarını hesaplamanıza gerek kalmaması için tabloyu çıktı alarak kulanabilirsiniz. Bu tablo, temizoda kalifikasyonu ve kontaminasyon kontrol departmanları için çok yararlı olacaktır!

Daha fazla Hap Bilgi için; LinkedIn sayfamızı takip edin.

20.10.2020