ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ

แจ้งปัญหาได้ทุกเวลาที่เกิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ระบบเฝ้าระวังของไล้ท์เฮ้าส์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นจะสามารถแจ้งความผิดปกติเหล่านั้นให้ท่านได้ ระบบสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆได้หลากหลาย

แจ้งปัญหาได้ทุกเวลาที่เกิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ใช้งานง่าย

ซอฟแวร์ LMS Express Software ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตารางข้อมูลติดตั้งมากับโปรแกรม

ใช้งานง่าย

การทดสอบระบบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ไล้ท์เฮ้าส์สามารถให้บริการ ทดสอบว่าระบบเฝ้าระวังสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การทดสอบระบบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

การบริการที่ครบวงจร

ไล้ทเฮ้าส์ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ติดตั้ง และทดสอบว่าระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าในการติิดต่อ รวมถึงง่าต่อการควบคุมคุณภาพของระบบ ตั้งแต่เริ่มจนใช้งานได้

การบริการที่ครบวงจร

การเฝ้าระวังพรารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ระบบ EMS สามารถเฝ้าระวังพารามิเตอร์ของสิ่งแวดล้อมอื่นได้ด้วย ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมทุกค่าจะเก็บรวมที่ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถตัังค่าการเตือนสำหรับสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถเฝ้าระวัง เช่น
- จำนวนอนุภาค
- อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
- ความดันอากาศ
- ความเร็วลม
- สถานะการเปิด-ปิดประตู
- ระดับคาร์บอนไดออกไซด์
- เชื้อจุลินทรีย์
- ระดับออกซิเจน

การเฝ้าระวังพรารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

อุปกรณ์เสริม

Particle Counters Image

Particle Counters

Incorporating the latest in laser optical particle counting technology, Lighthouse designed the Remote 3104P with pump, for continuous trouble free operation.

With sensitivity from 0.3 – 25.0 µm, at a flow rate of 1.0 CFM (28.3 LPM), the Remote 3104P provides real-time continuous data collection at a cost-effective price per point. Using an internal vacuum source, the compact Remote 3104P can be installed where space is at a premium.

The Remote 3104P will integrate seamlessly into large facility monitoring and management systems and transfer up to 6 channels of simultaneous particle count data using RS-485 Modbus.

Key Features:

 • 0.3 - 25μm Range
 • 1.0 CFM (28.3 LPM) Flow Rate with Internal Pump
 • Up to 6 Channels of Simultaneous Data
 • All Models Meet JIS Standards
 • Stainless Steel Enclosure
 • Up to Four 4-20 mA Inputs (30 mW)
 • LED Status Indicators
 • External Alarm Connector
 • RS-485 Modbus
 • Facility Monitoring System Interface
 • Flow-controlled Internal Vacuum Pump
 • Designed for Reliability

Temp/Relative Humidity Sensors Image

Temp/Relative Humidity Sensors

The Remote TRH-02-15 Sensor comes with ±0.2°C (0.36°F) and ±1.5% RH accuracy. The Remote sensor uses the latest sensor technology which offers long-term stability and resistance against pollutants.  With NIST Traceable multipoint calibration and  IP65/NEMA 4 rated enclosure.

The Remote TRH-02-15 Sensor is a cost effective, highly accurate, wall mounted sensor designed for cleanroom and controlled environment applications. The sensor has been designed for easy on-site installation.

Features:

 • Range 0-100% RH, -40 to +60°C
 • ccuracy ±0.2°C (0.36°F) and ±1.5% RH
  • (incl. hysteresis, non-linearity and repeatability)
 • Analog Output ( 4 - 20-mA)
 • Enhanced sensor protection
 • Simple on-site installation
 • Mounting Options: Wall mounted, Duct or Remote
 • Cleanroom wipe down
 • IP65 / NEMA 4 enclosure
 • Optional LCD display
 • 2 year warranty

Differential Pressure Sensors Image

Differential Pressure Sensors

The Remote DP Sensor has been designed for cleanroom operations with an IP67 rated housing and easy field service features. The Remote DP Sensor combines a flexible field selectable range, output and calibration options. A local display allows for cleanroom personnel to easily identify room specifications before entering sterile rooms.

The Remote DP Sensor has an accuracy of ±1.0% or can come with a more sensitive 0.5% accuracy over the full range. The sensor has been designed for easy on-site installation and comes in wall, cabinet and duct mounted versions with fixed or extended probes to enable installation in challenging situations. The Remote DP Sensor uses a stainless steel capacitive design with an advanced capacitive element that provides excellent reliability and stability with low measuring ranges available.

Features:

 • 4 to 8 selectable field ranges
  • +/-0.1" WC (+/-25 Pa)
  • +/-0.25" WC (+/-50 Pa)
  • +/-0.5" WC (+/-100 Pa)
  • +/- 1" WC (+/-250 Pa)
  • +/- 2.5" WC (+/-500 Pa)
  • +/- 5.0" WC (+/-1,000 Pa)
 • Accuracy: +/-1% or +/-0.5% full range
 • Stability (max.) 1.0% FS/YR or 2.0% FS.YR
 • Analog Output (4 - 20mA)
 • Enhanced sensor protection
 • Simple on-site installation
 • Wall, cabinet or duct mounted
 • Cleanroom wipe down
 • Local LCD display
 • IP67 enclosure
 • Wall or DIN Mounting
 • Push button for auto zero
 • 2 year warranty

Air Velocity Sensors Image

Air Velocity Sensors

The Remote AV Sensor is the ideal solution for unidirectional flow and ventilation monitoring in cleanroom environments and for HVAC applications.

The Remote AV Sensor has a highly accurate sensor for measurement of low air velocity and is most suitable for cleanroom and controlled environment device monitoring such as isolators, cabinets and biological safety cabinets. With its excellent high accuracy thin film sensor the Remote AV Sensor offers great accuracy at low velocities down to 0.15m/s (30ft/min).

With an LCD option with backlight the Remote AV Sensor allows for high visibility in process conditions, lower angular dependence allows for an easy and low risk installation.

Only one CAT 5/6 cable is required for power and communications.

Features:

 • Working range
  • 0…1 m/s (0…200ft/min)
  • 0…1.5 m/s (0…300ft/min)
  • 0…2 m/s (0…400ft/min)
  • 0…10 m/s (0…2000ft/min)
  • 0…20 m/s (0…4000ft/min)
 • Analog Output (4 - 20mA)
 • Smooth cover and cleanroom friendly enclosure
 • Long term sensor stability
 • Large easily readable display
 • Easy to install
 • Bayonet screws for easy access ¼ turn rotation
 • Protected PCB
 • IP65/NEMA4 rating
 • "Optional" local LCD display
 • Remote probe option with different cable lengths
 • Wall mounted or duct mounted options
 • 2 Year warranty.

Temperature Sensors Image

Temperature Sensors

The Remote RTD is a small cost effective high accuracy temperature sensor suited for cleanroom applications and for monitoring laboratory equipment where product is stored. Ideal for incubator, oven, fridge and freezer applications in your facility or basic room monitoring and storage facility monitoring for product storage.

With an easy installation and IP65 rated cable outlet and IP65/NEMA 4 enclosure, the Remote RTD is most suitable for cleanroom applications when requiring high protection class. The easy install design enables secure mounting on vertical or horizontal surfaces. Only one CAT 5/6 cable is required for power and communications.

Features:

 • Range -30 to +105°C (-22° F to 221° F)
 • Accuracy ±0.3°C (0.54°F) at 20°C
  • (incl. hysteresis, non-linearity and repeatability)
 • Sensing element Pt 1000 (class A)
 • Analog Output ( 4 - 20-mA)
 • Remote probe option with different cable lengths (0.5, 2 and 3 meter lengths)
 • Long term sensor stability
 • Smooth cover and cleanroom friendly enclosure
 • Protected PCB
 • Simple on-site installation
 • Cleanroom wipe down
 • IP65 / NEMA 4 rating
 • 2 year warranty

Viable Sampling Image

Viable Sampling

Designed for aseptic environments, the ActiveCountRp offers a microbial air sampling solution that can be integrated with an environmental monitoring program or system.  With its built in vacuum pump, single button operation and HEPA filtered exhaust, the ActiveCountRp is ideal for monitoring of critical aseptic manufacturing environments.

The ActiveCountRp can be mounted on a wall or directly on process equipment.  The sampling head can be mounted on top of the unit itself or remote mounted within the critical manufacturing environemnt.  Whether you are sampling within a cleanroom or inside of a Biosafety Cabinet or Laminr Flow Bench, the ActiveCountP will meet your cGMP compliant monitoring needs.

The ActiveCounRp integrates seemelsly into a environmental monitoring system and transfers data on demend using RS-485 MODBUS or Ethernet MODBUS TCP communication.

Features:

 • Designed for ISO 14698 Compliance
 • 1 CFM (28.3 LPM) sample rate
 • Integrated vacuum pump
 • HEPA filtered exhaust
 • Stainless steel enclosure
 • Closed loop feedback flow control system
 • Single start/stop push button
 • Local LED status indicators
  • Power
  • Flow
  • Sampling
 • Remote or direct mount sampling head options
 • Third party validated sampling head
 • 2 Year warranty