ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์

Remote TRH-03-25

Remote TRH-03-25

The Remote TRH-03-25 Sensor comes with ±0.3°C (0.54°F) and ±2.5% RH accuracy. The Remote sensor uses the latest...

Remote TRH-02-15

Remote TRH-02-15

The Remote TRH-02-15 Sensor comes with ±0.2°C (0.36°F) and ±1.5% RH accuracy. The Remote sensor uses the latest...