รายละเอียดทางเทคนิค

  ScanAir Pro ScanAir

Specifications

Features Ergonomic and Lightweight
Touchscreen User Interface
Upstream and Downstream Mode of Measurement
Automatic Calculation of Alarm Threshold
Scan & Size Leaks
Display Percentage Leak During Downstream Mode
Display Upstream or Downstream Measurements
Adjustable Scan Head
1.0 CFM (28.3 LPM) Flow Rate
Remote Start/Stop Button
Remote Power and Alarm LEDs
Remote Audible and Visual Alarm
Lightweight 7-oz Design
Standard 3 Meter (10 foot) Cable(Optional 3 Meter Extension Cable Available)
Easily Integrates with SOLAIR Airborne Particle Counters (GEN E and Newer)
Facilitates ISO 14644 Compliance Testing
Includes Headphone Jack With Adjustable Volume
Ideal for using from Ladders, Scissor Lifts or in Hard-to-Reach Places
Benefits Only Solution for Testing PTFE Media Filters
Ability to Challenge Test Filters With a Much Lower
Concentration Than a Photometer
Virtually No Coalescence of Aerosol
Use PSL and PAO for Filter Challenge Testing
Multi-Function System Allows Instruments to be
Utilized for Other Applications
2 Year Warranty
Ergonomic and Lightweight
International Support
Low Cost of Ownership
Applications Test HEPA Filters and PTFE Media Filters
Scan Filter Media for Leaks
Cleanroom Classification
Provide a Measurement of Filter Efficiency
Test Pressurized Gas
Filter Efficiency Testing
Filter Leak Testing
Cleanroom Monitoring
Facility Certification

Environmental Conditions

Operating 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% non-condensing
Storage 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% non-condensing

ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ
ScanAir Pro

Smart Upstream Sampling and Downstream Filter Scanning System

The Lighthouse ScanAir Pro System is a particle counter based HEPA/ULPA filter scanning system. It is the only easy and lightweight method for testing and scanning PTFE, fiberglass and other filter media for leaks.

Incorporating an ergonomic lightweight-scanning probe with touchscreen user interface, the ScanAir Pro System also includes a SOLAIR portable particle counter and a dual-port diluter that can be remotely switched between measurements from the touch screen handle.

The ScanAir Pro System allows you to take an upstream and downstream measurement that displays real time percent leak information on the integrated touch screen display.

Contact your local Lighthouse sales representative for additional information or to schedule a demonstration.

 

Features:

 • Ergonomic and Lightweight
 • Touchscreen User Interface
 • Upstream and Downstream Mode of Measurement
 • Automatic Calculation of Alarm Threshold
 • Scan & Size Leaks
 • Display Percentage Leak During Downstream Mode
 • Display Upstream or Downstream Measurements
 • Only Solution for Testing PTFE Media Filters
 • Ability to Challenge Test Filters With a Much Lower Concentration Than a Photometer
 • Virtually No Coalescence of Aerosol
 • Use PSL and PAO for Filter Challenge Testing 
 • Multi-Function System Allows Instruments to be
 • Utilized for Other Applications

INSTRUMENT FILES
Type Part # ตำแหน่ง ขนาดกระดาษ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
โปรชัวร์ - ScanAir, ScanAir Pro Letter 3.8 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ScanAir Pro Letter 2.0 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน 248083430-1 R4 ScanAir Pro and Diluter Letter 2.0 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน 248083430-1 R4 ScanAir Pro and Diluter A4 1.5 MB ดาวน์โหลด