รายละเอียดทางเทคนิค

  ApexP3 ApexP5

Specifications

Minimum Size Detection 0.3 μm 0.5 μm
Standard 2 channel sizes 0.3, 0.5, μm 0.5, 5.0 μm
Optional 4 channel sizes 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm
Additional Available sizes 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm
Flow Rate 1 CFM (28.3 LPM)
Communication Ethernet or Serial
Modbus Protocols TCP or RTU or ASCII
Ports Ethernet, RS485 (RJ-45), USB
Touch Screen Display 5.7 inch color touch screen
Data Storage Records 3000
Location Labels 200
Self Diagnostics Yes
Web Browser Yes
Audible Alarm Yes
Reports ISO 14644-1, EU GMP Annex 1, FS-209E
Secure Data Transfer Designed to meet 21 CFR Part 11 compliance
Languages English, Spanish, German, French, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean
Dimensions 9.00 x 6.69 x 8.46" (22.86 x 16.99 x 21.48 cm)
Weight 10.9 lbs (4.76 kg)
Enclosure 304 Stainless Steel
Power 24 VDC, 5 amp max draw
Battery 4 hrs nominal, 3 hrs continuous
Vacuum Source PID Controlled Vacuum Pump
Air Sample Output Internally filtered to HEPA standard (>99.97% @ 0.3μm)
Sample Count Modes Automatic, Manual, Beep, Concentration
Calibration Designed for ISO 21501-‐4 compliane, annual calibration
Light Source Laser Diode
Zero Count Level <1 count /5 minutes per ISO 21501-4
Concentration Limits 500,000 particles/ft3 (17,150,000/m3) @ 5% coincidence loss suitable for ISO classes 1-8 cleanrooms
Counting Efficiency 50% @ minimum channel size 100% for particles >1.5 X - 2 X first channel particle size

Options

Software LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma
Printer USB Printer

ต้องการใบเสนอราคา

ขือ (*)
ชื่อสกุล (*)
ชื่อบริษัท (*)
อีเมล์ (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
ที่อยู่ (*)
ประเทศ (*)
ประเภทอุตสาหกรรม (*)
ข้อความ (*)
(*) ช่องข้อมูลที่ต้องการ
ApexP3

The ApexP3 Portable Particle Counter can store up to 3,000 records of particle count data from up to 4 particle channels and the configurable database can store up to 50 recipes for sampling and reports.

Self-Diagnostics

The ApexP3 was designed with an internal Self-Diagnostic technology that continuously monitors the health of the laser ensuring reliability of the particle count data. Apex Self-Diagnostics on the laser, flow rate and particle detector ensure that the instrument is operating within specified tolerances.

 

Secure Data Transfer

The ApexP3 Secure Data Transfer allows all particle count data to be quickly and reliably transferred to a USB flash drive, Computer, Facility Monitoring System or Building Automation System. ApexP3 has a flexible data communication through the integrated RS-485 Modbus and USB flash drive interfaces.

 

Data Availability

View ApexP3 data on the built in 5.7 inch color touch screen, USB interface, external printer, web server or communicate Modbus/TCP/IP to 3rd party software applications.

 

Web Server

View real time data on your laptop, tablet or smart device.

 

Printing

Choose our optional USB Printer to print cleanroom certification pass/fail reports: Federal Standard 209E, ISO 14644-1: 1999 and ISO 14644-1: 2015 and EU GMP Annex 1

 

Environmental Compatibility

Compatible with all decontamination processes

The ApexP3 uses a 304 Stainless Steel enclosure, sealed inlets, and is compatible with H2O2 Vapor Decontamination.

 

Key Features

  • 0.3 – 10.0 μm Particle Size Range
  • 1.0 CFM (28.3 LPM) Flow Rate
  • 5.7 inch color touch screen display
  • 3,000 records Data Storage
  • Self-Diagnostics
  • Remote Access via the internal web server

INSTRUMENT FILES
Type Part # ตำแหน่ง ขนาดกระดาษ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
โปรชัวร์ - Apex P3, P5 Letter 4.8 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - Apex P3, P5 Letter 1.0 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน 248083440-1 R7 ApexP3, ApexP5 Letter 4.1 MB ดาวน์โหลด


ACCESSORY FILES
Type Part # ตำแหน่ง ขนาดกระดาษ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำแนะนำก่อนการใช้งาน 248083450-1 R2 ApexP USB Printer Letter 45.8 KB ดาวน์โหลด