OFFERTE AANVRAAG

Voornaam (*)
Achternaam (*)
Bedrijf (*)
E-mailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Adres (*)
Land (*)
Branche (*)
Bericht (*)
(*) Verplichte velden

Bekijk onze film over monitoring in ziekenhuizen en klinieken

Het Lighthouse Ziekenhuis Monitoring Systeem is een turn-key oplossing compleet met hardware en software volledig ingericht op de wens van de klant. Wij laten in onze nieuwe film deskundigen aan het woord over de toepassingen van het Lighthouse Monitoring Systeem voor hun afdelingen en specifieke werkzaamheden.

LEES VERDER
Lees verder om de film over monitoring in ziekenhuizen en klinieken te bekijken

Alles onder één dak

In de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken zijn de luchtkwaliteit en kwaliteitsborgingssystemen bedrijfskritisch. Voor patiënt veiligheid en kwaliteitsborging dient gebruik te worden gemaakt van monitoring systemen welke onafhankelijk de bedrijfscondities van ruimten, apparatuur en werkwijze vastleggen. Lighthouse Benelux onderscheidt zichzelf door klant specifieke meetsystemen gekwalificeerd op te leveren. Uw ziekenhuis hoeft maar in één systeem te investeren en heeft op deze manier alle monitoring efficiënt, veilig en overzichtelijk beschikbaar.

Alles onder één dak

OK complexen

Bij OK monitoring is het van belang dat de gebruikers en het management inzicht hebben in de luchtkwaliteit van de OK voor, tijdens, en na de ingrepen, maar ook historische data is van belang voor analyse van deze luchtkwaliteit. Data kan worden weergegeven op touchscreens in en buiten de OK’s met alle gewenste parameters (ook van gekoppelde systemen zoals medische gassen).

LEES VERDER
OK complexen

Onafhankelijk monitoring systeem

Waarom naast het GBS een onafhankelijk monitoring systeem?

LEES VERDER
Onafhankelijk monitoring systeem

Beschermd gebied

Vanaf november 2014 is Richtlijn-7: “Methode voor testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust” operationeel. Deze VCCN-Richtlijn 7 beschrijft de methode voor het testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust. De belangrijkste test bepaalt de bescherming die het luchtbehandelingssysteem biedt tegen het indringen van verontreiniging en het afvoeren van verontreinigingen uit het beschermde gebied in een operatiekamer of opdekruimte.

LEES VERDER
Beschermd gebied

Deeltjesmetingen in de OK

Naast de jaarlijkse validatie van de operatiekamer is het van belang deze normen ook continu te monitoren zodat er juist tijdens ingrepen inzicht is in de luchtkwaliteit van de OK.

LEES VERDER
Deeltjesmetingen in de OK

Opslag en distributie

Bij het opslaan en distribueren van kritische producten zoals medicijnen en bloedplasma gelden strikte normen voor klimaatbeheersing. Dit geldt bijvoorbeeld voor opslag van deze stoffen in koelkasten en vriezers in de apotheek of het laboratorium, maar ook van deze apparatuur door het gehele ziekenhuis. Het Lighthouse monitoring systeem kan al deze apparatuur monitoren op o.a. temperatuur en luchtvochtigheid en ook indien gewenst signalering geven wanneer deuren niet gesloten zijn.

Opslag en distributie

Monitoring in de apotheek

Afhankelijk van de activiteiten van uw apotheek dient het monitoring systeem te voldoen aan de GMP eisen. Of monitoring nodig is hangt daarnaast ook af van de bereidingen en opslag die plaatsvinden binnen de apotheek.

LEES VERDER
Monitoring in de apotheek

Monitoring Radiofarmacie

De productie van de farmaceutische radionuclide (Isotopen) vindt plaats in een Cyclotron. De bereiding en verpakking van de volledige radiofarmacon dient te geschieden in een Hotcell en dient te voldoen aan de GMP-regeling. Deze afgeschermde nucleaire stralingskamers (GMP-Klasse A) dienen te worden uitgerust met een realtime monitoring systeem voor bewaking van deeltjes classificatie en verschildrukken.

Monitoring Radiofarmacie

Laboratorium Monitoring

De meeste ziekenhuizen beschikken over een
klinisch-chemisch, een medisch microbiologisch, een farmaceutisch toxicologisch en een pathologisch-anatomisch laboratorium om bloed, urine,
ontlasting, sputum en weefsels te onderzoeken.
Tijdens de diverse onderzoeken die worden gedaan is monitoring van luchttechnische aspecten alsmede deeltjes- en kiemen monitoring van belang.

Laboratorium Monitoring

CSA Monitoring

De luchtkwaliteit op de Centrale Sterilisatie Afdeling is van groot belang, daar worden immers alle instrumenten en benodigde materialen voor ingrepen op o.a. operatiekamer voorbereid. Monitoring van deeltjes, bacteriën (KVE), drukverschil, temperatuur en luchtvochtigheid zijn daarom belangrijke parameters.

CSA Monitoring

Isolatiekamers

Voor een goede bewaking en registratie van de drukverschillen, temparatuur en vochtigheid van isolatiekamers kan ook het Hospital monitoring systeem worden toegepast. Voordeel hiervan is dat centraal de gewenste alarmwaarden kunnen worden ingesteld waarvan men op lokale displays bij de isolatiekamers kan aflezen of alle ruimtes voldoen aan het juiste isolatieregime.

Isolatiekamers