PROJECT AANPAK, KWALIFICATIE EN TRAINING

PROJECT AANPAK, KWALIFICATIE EN TRAINING Medium Image

Lighthouse Monitoring systemen worden ontwikkeld, geïnstalleerd, getest en gekwalificeerd conform de GAMP-5 richtlijnen (V-model) om zodoende zeker te stellen dat aan de hoge gestelde eisen wordt voldaan voor een juiste bedrijfsvoering en kwaliteitscontrole.

De overeengekomen projectstappen kunnen in een Quality en Project Plan (QPP) worden vastgelegd. Dit document bevat naast alle te leveren hardware en software ook details omtrent planning, projectteam, verantwoordelijkheden en documentatie die gewenst of vereist is.

Een kwalificatie en documentatie manual kan uit de volgende hoofdstukken bestaan: 

Hoofdstuk 1:  Document Guide
Hoofdstuk 2:  User Requirement Specification (in samenwerking opgesteld) 
Hoofdstuk 3:  Quality en Project Plan
Hoofdstuk 4:  Functional Specification 
Hoofdstuk 5:  Risk based analysis report 
Hoofdstuk 6:  System Design Specification 
Hoofdstuk 7:  Factory Acceptance Test 
Hoofdstuk 8:  Site Acceptance Test
Hoofdstuk 9: Installation Qualification Protocol
Hoofdstuk 10:  Operational Qualification Protocol 
Hoofdstuk 11:  Performance Qualification 
Hoofdstuk 12:  Project Review Report
Hoofdstuk 13:  Change Control Documents 
Hoofdstuk 14:  Training Certificates 
Hoofdstuk 15:  User manuals
Hoofdstuk 16:  Maintenance manual 
Hoofdstuk 17:  Calibration reports 
Hoofdstuk 18:  Service Level Agreement

Na oplevering van elk monitoring systeem worden zowel de beheerders als gebruikers getraind zodat zij het systeem op de juiste manier kunnen onderhouden en gebruiken. Trainingen kunnen op verzoek ook altijd nog worden herhaald. Waar nodig kan de beheerder support krijgen van Lighthouse middels een SLA contract. Trainingen kunnen zowel on-site als bij Lighthouse plaats vinden.