PROJECT AANPAK, KWALIFICATIE EN TRAINING

PROJECT AANPAK, KWALIFICATIE EN TRAINING Medium Image

Lighthouse Monitoring systemen worden ontwikkeld, geïnstalleerd, getest en gekwalificeerd conform de GAMP-5 richtlijnen (V-model) om zodoende zeker te stellen dat aan de hoge gestelde eisen wordt voldaan voor een juiste bedrijfsvoering en kwaliteitscontrole.

De overeengekomen projectstappen kunnen in een Quality en Project Plan (QPP) worden vastgelegd. Dit document bevat naast alle te leveren hardware en software ook details omtrent planning, projectteam, verantwoordelijkheden en documentatie die gewenst of vereist is.

Een kwalificatie en documentatie manual kan uit de volgende hoofdstukken bestaan: 

- User Requirement Specification (in samenwerking opgesteld) 
- Quality en Project Plan
- Functional Specification 
- System Design Specification 
- Factory Acceptance Test 
- Site Acceptance Test
- Installation Qualification Protocol
- Operational Qualification Protocol 
- Training Certificates 
- User manuals
- Maintenance manual 
- Calibration certificates 
- Service Level Agreement

Na oplevering van elk monitoring systeem worden zowel de beheerders als gebruikers getraind zodat zij het systeem op de juiste manier kunnen onderhouden en gebruiken. Trainingen kunnen op verzoek ook altijd nog worden herhaald. Waar nodig kan de beheerder support krijgen van Lighthouse middels een SLA contract. Trainingen kunnen zowel on-site als bij Lighthouse plaats vinden.