Monitoring van OK complexen

Monitoring van OK complexen Medium Image

In de nieuwe richtlijnen die door de WIP en VCCN (RL-7) zijn opgesteld worden verschillende parameters aangegeven die van belang zijn voor de juiste luchtkwaliteit op de OK. Momenteel wordt ook gewerkt aan een richtlijn voor monitoring van OK’s en opdekruimten (RL-8). Deze richtlijnen zullen adviezen geven over de parameters waarmee de luchtkwaliteit op de OK en in de opdekruimte kan worden bewaakt en verbeterd.

Bij OK monitoring is het van belang dat de gebruikers en het management inzicht hebben in de luchtkwaliteit van de OK voor, tijdens, en na de ingrepen, maar ook historische data is van belang voor analyse van deze luchtkwaliteit. Een aantal parameters beïnvloedt het gedrag van medewerkers en creëert bewustwording van handelingen in de OK die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, zoals het aantal deuropeningen tijdens een ingreep, maar ook intensieve bewegingen van medewerkers of het verplaatsen van mensen of middelen van de periferie naar het beschermd gebied.

Het Lighthouse monitoring systeem kan de volgende belangrijke aspecten van OK complexen monitoren:
- Temperatuur en luchtvochtigheid van de luchttoevoer in het plenum van OK en opdekruimte.
- Temperatuur en luchtvochtigheid van het beschermd gebied en de periferie in OK en opdekruimte.
- Temperatuur verschil tussen de periferie en inblaas van het plenum voor de juiste UDF werking.
- Luchtsnelheid en luchtvolume van de ingeblazen Iucht onder elk plenum.
- Deeltjesconcentratie in de OK, in de periferie, op de instrumententafel en in het UDF.
- Kiemconcentratie in de OK op de instrumententafel.
- Deurbewegingen; aantal keren openen/sluiten, duur openstand, registratie tijdens de ingreepperiode.
- Start/stop ingreep (ingave op touchscreen of met data koppeling vanuit EPD) zodat registratie tijdens ingreep wordt vastgelegd.
- Drukverschil monitoring in 3 aflopende zones tussen OK’s/opdekruimtes, aangrenzende ruimtes, sluis en overige gebouw (A+++, B++, C+, overige gebouw).
- Aanwezigheid en kwaliteit van medische gassen.

LMS Hospital heeft uitgebreide standaard rapportage mogelijkheden. Rapportages op maat zijn ook altijd mogelijk; doel van de rapportages is om inzicht te geven in de luchtkwaliteit op de OK zodat actie kan worden genomen indien nodig om de kans op infecties zoveel mogelijk te verkleinen.

Data kan worden weergegeven op touchscreens in en buiten de OK’s met alle gewenste parameters (ook van gekoppelde systemen zoals medische gassen). Een andere mogelijkheid voor signalering van alarm limieten zijn beacons die op relevante locaties kunnen worden gehangen.

Lighthouse systemen kunnen eenvoudig gekoppeld worden met andere systemen zodat data kan worden gedeeld of gebruikt. Bijvoorbeeld EPD systemen, GBS, medische gassen (zuurstof, perslucht, vaccuum, koolzuur ),  etc. Ook kan de data worden vertoond op reeds aanwezige panelen of schermen.