Deeltjesmeting in OK’s

Deeltjesmeting in OK’s Medium Image

Naast de jaarlijkse validatie van de operatiekamer is het van belang deze normen ook continu te monitoren zodat er juist tijdens ingrepen inzicht is in de luchtkwaliteit van de OK. Door  monitoren van deeltjes krijgt het operatie team inzicht in de verstorende factoren van de lucht kwaliteit en kan actie worden genomen om dit te verbeteren. In de nieuwe commissie voor richtlijn 8 (methode voor monitoren in gebruik van OK’s en opdekruimten) is deeltjesmonitoring één van de belangrijke parameters voor het bepalen van de luchtkwaliteit.

In verschillende onderzoeken bij diverse ziekenhuizen is gedurende een groot aantal ingrepen een combinatie van deeltjesmonitoring met observaties uitgevoerd en zijn verrassende inzichten ontstaan over de oorzaak van de overschrijding van de ISO klasses tijdens de ingrepen. Deze onderzoeken leiden tot aanbevelingen voor een verbeterde lucht kwaliteit.