Classificatie van OK’s en opdekruimtes volgens VCCN-Richtlijn 7

Classificatie van OK’s en opdekruimtes volgens VCCN-Richtlijn 7 Medium Image

Bepaling van het beschermd gebied

Vanaf november 2014 is Richtlijn-7: “Methode voor testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust” operationeel. Deze VCCN-Richtlijn 7 beschrijft de methode voor het testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust. De belangrijkste test bepaalt de bescherming die het luchtbehandelingssysteem biedt tegen het indringen van verontreiniging en het afvoeren van verontreinigingen uit het beschermde gebied in een operatiekamer of opdekruimte. 

Om dat vast te stellen, wordt het OK luchtbehandelingssysteem belast met deeltjes van ≥ 0,5 µm. Lighthouse biedt een volledige set van meetinstrumenten, bestaande uit deeltjestellers, deeltjesgenerator en monitoring software, om zelfstandig deze metingen uit te voeren. Onze specialisten kunnen u bijpraten over het praktisch gebruik van deze meetset tijdens classificaties.

De prestatieniveaus voor classificatie zijn weergegeven in deze tabel

Prestatie-niveau Classificatie beschermd gebeid in rust ≥ 0,5µm Classificatie periferie in rust ≥ 0,5 µm Beschermingsgraad BGx,95 beschermd gebied OK Hersteltijd beschermd gebied OK ≥ 0,5µm Hersteltijd OK ≥ 0,5µm
1 ISO 5 ISO 7 Rand ≥ 2µm ≤ 3min -
2 ISO 7 N.v.t - - ≤ 20min

 

Classificatie van OK’s en opdekruimtes volgens VCCN-Richtlijn 7 Small Image
Classificatie van OK’s en opdekruimtes volgens VCCN-Richtlijn 7 Small Image