Richtlijn 8 Monitoren van OK’s in gebruik wat, hoe en waarom in breder perspectief

Richtlijn 8 Monitoren van OK’s in gebruik wat, hoe en waarom in breder perspectief Medium Image

Op 16 januari 2018 vond het minisymposium (toelichting en vervolgprocedure) richtlijn 8 plaats in samenwerking met VCCN en VHIG. Richtlijn 8 geeft achtergronden, overzicht van de inhoud, hoe de richtlijn kan worden gebruikt en voorbeelden van uitgevoerde metingen van reinheidsparameters.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor VCCN Richtlijn 7:  het classificeren van OK’s en Opdekruimtes ‘in rust’. Daarbij is het uitgangspunt dat de installatie tijdens gebruik goed functioneert en de hygiëne van het OK team passend is. Of de installatie werkelijk correct functioneert en of de beoogde reinheid gerealiseerd wordt, kan worden vastgesteld door monitoring. Richtlijn 8 gaat daarom in op de twee kanten daarvan: de monitoring van de technische parameters van de installatie en de monitoring van de reinheidsparameters in kritische gebieden.

Bekijk hier de presentatie van Frans Saurwalt.

16.01.2018